પશુપાલન નિયામક

પશુ આરોગ્ય (આંકડાકીય)

Veterinary Institutions 2016 - 17.
Sr. No. District Polyclinic High Tech veterinary Polyclinic VD/ BVD FAVC MVD MVD( Per 10 Village ) Total Veterinary Institutions ADIO
1 Ahmedabad 1 0 27 17 1 7 53 1
2 Amreli 1 0 33 24 0 8 66 1
3 Anand 1 0 20 20 0 6 47 0
4 Aravalli 0 0 21 15 3 7 46 0
5 Banaskantha 1 0 62 27 3 8 101 1
6 Bharuch 1 0 19 25 1 10 56 1
7 Bhavnagar 1 0 27 19 1 12 60 1
8 Botad 1 0 10 6 0 6 23 0
9 Chhota Udepur 1 0 10 14 4 7 36 0
10 Dahod 1 0 19 23 3 4 50 1
11 Dangs 1 0 6 9 1 5 22 0
12 Devboomi Dwaraka 1 0 13 6 0 7 27 0
13 Gandhinagar 1 0 23 13 0 2 39 0
14 Gir Somnath 1 0 19 5 1 6 32 0
15 Jamanagar 1 0 20 17 0 10 48 1
16 Junagadh 1 0 30 7 0 6 44 1
17 Kachchh 1 0 32 29 6 13 81 1
18 Kheda 1 0 17 18 0 7 43 0
19 Mahesana 1 0 33 20 0 5 59 1
20 Mahisagar 1 0 19 17 1 7 45 0
21 Morbi 1 0 15 8 0 4 28 0
22 Narmada 1 0 14 16 4 10 45 0
23 Navasari 1 0 17 15 2 6 41 1
24 Panchmahals 1 0 23 21 1 4 50 0
25 Patan 1 0 29 15 2 7 54 0
26 Porbandar 1 1 11 7 1 5 26 0
27 Rajkot 1 0 28 18 0 12 59 1
28 Sabarkantha 1 0 24 22 4 7 58 1
29 Surat 1 0 18 25 2 5 51 1
30 Surendranagar 1 0 28 14 0 8 51 1
31 Tapi 1 0 10 26 2 6 45 0
32 Vadodara 1 0 15 17 0 6 39 1
33 Valsad 1 0 10 17 2 7 37 1
Total 32 1 702 552 45 230 1562 17
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation