પશુપાલન નિયામક

પશુ આરોગ્ય (આંકડાકીય)

પશુ સારવાર સંસ્થાઓ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦
Sr. No. District Polyclinic High Tech veterinary Polyclinic VD/ BVD FAVC MVD MVD( Per 10 Village ) Total Veterinary Institutions ADIO
1 Ahmedabad 1 0 27 17 1 11 57 1
2 Amreli 1 0 33 24 0 12 70 1
3 Anand 1 0 20 20 0 10 51 0
4 Aravalli 1 0 21 15 3 18 58 0
5 Banaskantha 1 0 62 27 3 24 117 1
6 Bharuch 1 0 19 25 1 19 65 1
7 Bhavnagar 1 0 27 19 1 19 67 1
8 Botad 1 0 10 6 0 10 27 0
9 ChhotaUdepur 1 0 10 14 4 20 49 0
10 Dahod 1 0 19 23 3 16 62 1
11 Dangs 1 0 6 9 1 9 26 0
12 DevboomiDwaraka 1 0 13 6 0 10 30 0
13 Gandhinagar 1 0 23 13 0 3 40 0
14 GirSomnath 1 0 19 5 1 10 36 0
15 Jamanagar 1 0 20 17 0 12 50 1
16 Junagadh 1 0 30 7 0 12 50 1
17 Kachchh 1 0 32 29 6 23 91 1
18 Kheda 1 0 17 18 0 15 51 0
19 Mahesana 1 0 33 20 0 10 64 1
20 Mahisagar 1 0 19 17 1 17 55 0
21 Morbi 1 0 15 8 0 10 34 0
22 Narmada 1 0 14 16 4 16 51 0
23 Navasari 1 0 17 15 2 12 47 1
24 Panchmahals 1 0 23 21 1 13 59 0
25 Patan 1 0 29 15 2 12 59 1
26 Porbandar 1 1 11 7 1 5 26 0
27 Rajkot 1 0 28 18 0 16 63 1
28 Sabarkantha 1 0 24 22 4 17 68 1
29 Surat 1 0 18 25 2 18 64 1
30 Surendranagar 1 0 28 14 0 13 56 1
31 Tapi 1 0 10 26 2 16 55 0
32 Vadodara 1 0 15 17 0 17 50 1
33 Valsad 1 0 10 17 2 15 45 1
Total 33 1 702 552 45 460 1793 18
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation