પશુપાલન નિયામક

અન્ય પશુધન વિકાસ

 • પશુપાલકો પશુપાલનના ધંધા માટે પ્રોત્સાહીત થાય તથા ઉચ્ચ આનુવંશિક ગુણો ધરાવતા પશુઓ મેળવી તેનો પશુસંવર્ધન માટે ઉપયોગ થાય તે હેતુસર દર વર્ષે ઓલાદવાર દુધ ઉત્પાદન હરીફાઇ નું આયોજન કરી પશુપાલકોને પ્રોત્સાહીત કરવામાં આવે છે.
 • પશુપાલનના ધંધાને મોટા પાયે અપનાવી રોજગાર લક્ષી બનાવવા માટે નાબાર્ડએ નક્કી કરેલ પશુની કિંમતના આધારે (૧ થી ૪) દુધાળા પશુઓના ફાર્મની સ્થાપના માટે બેંકો દ્વારા આપવામાં આવતી લોન સામે વાર્ષિક મહત્તમ ૧૨% ના દરે ૧૦૦% સુધીની વ્યાજ સહાય પાંચ વર્ષ સુધી આપવામાં આવે છે.
 • મહારોગચાળા, રોગચાળા તથા અકસ્માતે પશુ અપમ્રુત્યુ સમયે પશુપાલકને આર્થિક મદદમળી રહે તે હેતુસર સરકારશ્રીએ નિયત કરેલ કિંમત મુજબની મ્રુત્યુ સહાય ચુકવવામાં આવે છે.
 • આસીસ્ટન્સ ફોર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થ્રુ ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન હેઠળ રાજયના મહિલા પશુપાલકોને ૧ થી ૧૦ દેશી દુધાળા પશુઓ (ગાય અને ભેંસ) ના એકમની સ્થાપના પર વ્યાજ સહાયની યોજના હેઠળ મહિલા પશુપાલકોને પશુ ખરીદી માટે બેન્ક દ્રારા મેળવેલ ધિરાણના ૫% વ્યાજ સહાય સરકારશ્રી દ્રારા તથા ૨% વ્યાજ સહાય ગુજરાત કો. ઓપરેટીવ મિલ્ક માર્કેટીંગ ફેડરેશન દ્રારા (જો લાભાર્થી દૂધ મંડળીના સભાસદ હોય તો જ મળવા પાત્ર છે.) એમ કુલ ૭% ની વ્યાજ સહાયની યોજના અમલમાં છે.
 • વધુ માહિતી માટે નજીકના કાર્યરત પશુદવાખાના, પ્રાથમિક પશુસારવાર કેન્દ્ર,ઘનિષ્ટ પશુસુધારણા યોજનાના ઉપકેન્દ્ર, વિવિધ લક્ષી ગ્રામ્ય પ્રાથમિક પશુ આરોગ્ય કેન્દ્ર, નો સંપર્ક કરવાનો રહે છે.

અન્ય પશુધન વિકાસની લાભાર્થી યોજનાઓ

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation